Obchodné Podmienky

1. OBJEDNÁVKA – KÚPNA ZMLUVA
Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formuláru.
Kupujúci je povinný uviesť nasledovné údaje:meno a priezvisko kupujúceho,
adresu kupujúceho,
druh a množstvo tovaru,
adresu dodania tovaru,
telefonický a emailový kontakt,
ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku e-mailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.
Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

2. ZMLUVNÉ STRANY
PREDÁVAJÚCI:
EBOSS, s. r. o.
Klin 534
029 41 Klin

IČO: 52198499
DIČ: 2120948742

info@screen4less.sk
+421 949 598 099

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Žiline v odd. Sro, vložka č.60223/L

DOZORNÝ ORGÁN:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
Žilina
010 79

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

3. OPIS TOVARU A CENA
Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na www.LacnyDisplay.eu. Fotografie displayov sú ilustračné, a môžu sa odlišovať od skutočnosti v závislosti od ich rozmerov a parametrov. Bližšie informácie o konkrétnych displejov Vám poskytneme na info@screen4less.sk , alebo 0949/598099.
Konečné ceny sa prejdenávajú s klientom individuálne. Ak si dopravu objednaného tovaru zabezpečíte na svoje náklady, tak Vám tento tovar bude predaný za cenu poníženú práve o tieto náklady na dopravu.

4. DODACIE PODMIENKY
Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu NAJNESKÔR do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, vo väčšine prípadov však v priebehu 24 – 72 hodín. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou ceny, a v plnej výške (ktorá závisÍ od váhy tovaru) ich hradí predávajúci. Ak predávajúci nemôže dodať tovar najneskôr do 10 dní, je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou, akou bola uskutočnená objednávka.
V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 10 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.
Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru alebo služby.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne €663.88, má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 10% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo kupujúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu.
Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní min.24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.
Zodpovednosť za vady zistené pred prevzatím tovaru nesie predávajúci.
Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho.Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Objednávka tovaru – kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §7 ods. 1/a zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý musí vrátiť, na vlastné náklady, predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (uveďte, prosím, požadované informácie podľa vzoru), zaslané na info@screen4less.sk , a/alebo na poštovú adresu spoločnosti.

Tovar nesmie byť poškodený a/alebo opotrebovaný. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Bližšie informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy získate kliknutím TU.

Ak kupujúci odmieta prevziať si objednaný tovar (toto neplatí, ak doručovaný tovar svojou kvalitou, množstvom, alebo druhom nezodpovedá tovaru objednanému), má predávajúci právo žiadať od objednávateľa uhradenie nákladov (ich konkrétnu výšku Vám poskytneme na požiadanie) spojených s doručovaním objednaného tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

Vaše identifikačné a kontaktné údaje,
údaje o Vašich nákupoch.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, kontaktujte nás, prosím.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.
Práva kupujúceho sú uvedené aj v paragrafoch 622 a 623 OZ.